Mốc quà cá nhân

Tổng số đèn: 0
8
20
40
90
150

Mốc quà all server

Tổng số đèn: 61206
2000
7000
15000
50000
100000

Bảng xếp hạng

Xếp hạng Tài khoản Lượt thả đèn
1 trungnguyen... 1110
2 apple_001390.10... 1104
3 tuanpeo... 792
4 ha... 563
5 haivu... 460
6 kuong... 459
7 ManhHoanh Hoang 389
8 kien2807... 350
9 apple_000444.d9... 275
10 Vũ Quang Đạo 260
Xếp hạng của bạn:
Cộng đồng