Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện", hoặc “Điều Khoản Sử Dụng” ) quy định các điều khoản và điều kiện giữa Nhà Phát Hành và người sử dụng các dịch vụ có liên quan bởi Nhà Phát Hành.

Một khi đã tham gia trò chơi nghĩa là người chơi đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

1. Các thuật ngữ trong thỏa thuận

2. Các điều khoản dành cho người chơi:

Về tư cách pháp lý:

3. Quy định khi đăng ký tài khoản:

Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, Email. Đây là những yêu cầu bắt buộc, chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin này khi có những rủi ro, tổn thất xảy ra, hoặc để trao giải nếu bạn may mắn nhận được những phần thưởng từ các sản phẩm, dịch vụ do NPH cung cấp. Các trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được xem xét.

Việc đăng ký, khởi tạo tài khoản, tùy từng thời điểm, có thể thực hiện bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội, tài khoản liên kết như Facebook, Google. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, trường hợp bạn bị mất, bị thu hồi hay gặp bất kỳ vấn đề đăng nhập nào đối với tài khoản mạng xã hội, tài khoản liên kết sử dụng để tạo tài khoản thì bạn cũng sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản được; trong trường hợp này, bạn cần liên hệ với chính các đơn vị, doanh nghiệp quản lý mạng xã hội, tài khoản liên kết để được hỗ trợ xử lý.

Việc bạn sử dụng các tài khoản mạng xã hội, các tài khoản liên kết để đăng ký, khởi tạo được xem là bạn đã đồng ý cấp cho NPH quyền sử dụng các thông tin của Tài Khoản Liên Kết để khởi tạo tài khoản; mặc dù vậy, việc bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng ký, khởi tạo tài khoản không miễn trừ nghĩa vụ cung cấp thông tin của bạn theo quy định đã nêu trên.

3.1 Quy định về cách đặt tên (tên tài khoản, tên nhân vật, tên bang phái,...)
3.2 Mật khẩu (Password)

4. Những hành vi sau bị tuyệt đối nghiêm cấm:

5. Chính sách sử dụng và bảo vệ dữ liệu đối với tài khoản facebook:

Facebook tạo ra các công nghệ và dịch vụ nhằm hỗ trợ mọi người kết nối với nhau, xây dựng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp, sử dụng tính năng tuyệt vời này của Facebook để bạn có thể dễ dàng kết nối. Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Facebook:

Cách thực hiện:

6. Các biện pháp xử lý:

Đối với các hành vi vi phạm Quy Định, NPH có quyền chủ động và/hoặc thông qua hệ thống, tính năng của trò Chơi để xử lý các hành vi vi phạm; tùy theo mức độ và sự ảnh hưởng mà các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau:

Mặc dù đã có quy định cụ thể ở trên, trong một số trường hợp đặc biệt, NPH có quyền áp dụng bổ sung hoặc áp dụng đồng thời các biện pháp xử lý nhằm mục đích răn đe và/hoặc đảm bảo môi trường trò chơi lành mạnh, công bằng và yêu cầu người chơi cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn thông tin giải trình, các tài liệu cam kết, bằng chứng chứng minh khắc phục vi phạm, ... liên quan đến các hành vi vi phạm này.

Trường hợp NPH phát hiện hoặc được nhận khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc vi phạm các Quy Định trên của người chơi, tùy theo hành vi và mức độ vi phạm mà Chúng tôi có toàn quyền xử lý theo Quy Định, đồng thời có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) công bố tên tài khoản của của người chơi vi phạm, hình thức xử lý lên Trang Chủ Của trò chơi, thông báo bên trong trò chơi cho những người chơi khác và/hoặc các kênh thông tin khác mà NPH có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi khác của trò chơi.

7. Các thỏa thuận chung:

7.1 Các thay đổi về nội dung của Trò chơi, Sản phẩm, Dịch vụ

Chúng tôi có thể - với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước. Nếu các bạn không đồng ý với những thay đổi đó, các bạn có thể ngưng sử dụng dịch vụ. Việc các bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý với những thay đổi đó.

7.2 Thay đổi quy định

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sửa chữa, bảo trì máy móc và sẽ có thông báo trước cho người chơi trên trang Web hoặc Fanpage chính thức của trò chơi. Chúng tôi không bảo đảm với người chơi rằng bạn sẽ kết nối vào dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Bạn thừa nhận dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn bởi các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát như: Chập điện, thiên tai, hỏa hoạn…. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn dịch vụ, trì hoãn hay không thể cung cấp dịch vụ bởi các lý do trên.

7.3 Sự gián đoạn của dịch vụ

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định để sửa chữa, bảo trì máy móc và sẽ có thông báo trước cho người chơi trên trang Web hoặc Fanpage chính thức của trò chơi. Chúng tôi không bảo đảm với người chơi rằng bạn sẽ kết nối vào dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào.

Bạn thừa nhận dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn bởi các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát như: Chập điện, thiên tai, hỏa hoạn…. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn dịch vụ, trì hoãn hay không thể cung cấp dịch vụ bởi các lý do trên.

7.4 Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào bất cứ thời điểm nào, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào trò chơi hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản quy định hoặc sự cấm đoán hay từ chối đó phù hợp và cần thiết. Trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể phối hợp với nhà chức trách để truy cứu trách nhiệm hình sự với những đối tượng vi phạm.

7.5 Quy định về hỗ trợ người dùng
7.6 Quy định về bồi thường

Bạn phải đồng ý về việc bảo đảm, bảo vệ và giữ cho NPH, Giám đốc, các nhân viên, cổ đông, đại lý, khách hàng và đối tác của NPH vô hại đối với các trường hợp mất mát, khiếu nại, chi phí (bao gồm khoản phí tư vấn luật sư hợp lý) bị đòi bởi bất kỳ bên thứ ba phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản nào trong bản thỏa thuận này hay bất kỳ quyền của người sử dụng khác.

7.7 Kết thúc dịch vụ

Bạn có thể ngưng sử dụng tài khoản bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với và không phải chịu trách nhiệm nào. NPH có quyền tạm ngưng tài khoản của bạn để điều tra hoặc hủy bỏ để xử lý vi phạm. Nếu dịch vụ bị hủy bỏ, bạn phải chấp nhận những điều khoản sau đây: NPH có quyền ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức và sẽ thông báo trước nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Bản thỏa thuận này hoặc vi phạm các quy định trong trò chơi.

7.8 Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại hệ thống trò chơi có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Những thông tin đó không được coi là khuyến nghị hoặc xác thực của trò chơi cho bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

NPH không độc lập thẩm định thông tin và không chịu trách nhiệm nếu thông tin của bên thứ ba không cập nhật; Theo đó, chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin ấy. Bạn sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

7.9 Liên kết đến và đi từ hệ thống Trò chơi

Các liên kết từ hệ thống của trò chơi có thể dẫn bạn tới các website khác. Các bạn thừa nhận và đồng ý rằng NPH không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của NPH về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

7.10 Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong hệ thống trò chơi đều thuộc về NPH hoặc cấp phép hợp pháp cho NPH sử dụng tại hệ thống này. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của NPH, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của hệ thống trò chơi online hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong trò chơi online.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, công bố, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới trò chơi và/hoặc dịch vụ của trò chơi một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, công bố, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thành phần hoặc tất cả phản hồi của bạn.

7.11 Thông tin người dùng

Với một số dịch vụ, hệ thống trò chơi yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến hành vi vi phạm Quy định đã nêu trên. Chúng tôi duy trì chính sách "KHÔNG GỬI THƯ RÁC" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn.

NPH sẽ chỉ đưa ra các thông tin cá nhân và/hoặc địa chỉ IP của người dùng khi được luật pháp Việt Nam yêu cầu và để làm các việc thực sự cần thiết như sau:

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm khi thông tin đang được giữ kín bởi NPH. Khi thông tin đã được chuyển qua bên thứ ba đúng theo các thỏa thuận trên của bản Quy định, việc bảo mật thông tin là nằm ngoài khả năng của chúng tôi và hoàn toàn không phải là trách nhiệm của NPH.

7.12 Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của bạn đối với việc sử dụng và hiểu thông tin trong hệ thống trò chơi. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

7.13 Luật áp dụng

Quy định trên đây được thực thi theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ trong trò chơi, bạn đã mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong bản quy định này. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của của NPH.

8. Tiền tệ game

Tiền tệ game sẽ được cung cấp cho người chơi bởi các phương tiện được GAMZ chỉ định, bao gồm mua hàng, dịch vụ đặc biệt, khuyến mãi, chiết khấu,… và các dịch vụ khác. Những chi tiết liên quan đến các phương pháp, đơn vị, điều khoản thanh toán và tất cả các điều kiện khác liên quan đến tiền tệ game sẽ được quyết định bởi GAMZ và được hiển thị phù hợp theo từng Dịch vụ.

Tiền tệ game không thể được trao đổi hoặc sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cho Dịch vụ theo quy định của GAMZ. Số lượng Tiền tệ game cần thiết để tiếp nhận các Dịch vụ sẽ được quyết định bởi GAMZ và hiển thị phù hợp cùng Dịch vụ.

Tiền tệ game một khi đã được sử dụng bởi người chơi thì không thể hoàn lại vì bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, nếu được yêu cầu của luật hiện hành, hoặc vào các trường hợp đặc biệt thì NPH có thể quyết định khác. Nếu điều này xảy ra, NPH sẽ xử lý hoàn phí Tiền tệ game theo quy định của pháp luật có liên quan, và những thông tin đó sẽ được tạo sẵn trên website chính thức vv…

Tiền tệ game của mỗi tài khoản chỉ có thể được dùng cho tài khoản đó mà không thể được chỉ định hoặc chuyển sang tài khoản khác. Hơn nữa, Tiền tệ game không thể được thực hiện hoặc kết hợp giữa thiết bị truyền chạy trên những hệ điều hành khác nhau như các loại tiền tệ game khác nhau mặc dù chúng được phân loại theo cùng một tên.

GAMZ chỉ chấp nhận việc thanh toán qua kênh thanh toán của GAMZ hoặc kênh thanh toán do đối tác của GAMZ cung cấp được giới thiệu, công bố trong trò chơi và Trang Chủ của trò chơi; trường hợp sử dụng các kênh thanh toán khác thì GAMZ sẽ không chịu trách nhiệm. Mặc dù vậy, trong bất kỳ trường hợp nào sau khi bạn thanh toán thành công, GAMZ đã ghi nhận số đơn vị quy đổi tương ứng vào tài khoản của Bạn trong trò chơi nhưng sau đó bị đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán yêu cầu hoàn tiền (do có yêu cầu, khiếu nại từ chủ thẻ) thì GAMZ buộc phải thực hiện yêu cầu hoàn tiền này theo các quy định liên quan và sẽ khấu trừ tương ứng vào tài khoản của Bạn và các lợi ích khác mà Bạn có được từ lần thanh toán đó, trường hợp lần khấu trừ đó không đủ (do bạn đã sử dụng) thì GAMZ có quyền khấu trừ vào các lần tiếp theo hoặc thu hồi vật phẩm ảo mà bạn dùng đơn vị quy đổi để có được hoặc yêu cầu bạn phải thanh toán đầy đủ số tiền tương ứng với vật phẩm ảo đã được quy đổi. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tùy mức độ vi phạm, bạn và tất cả các tài khoản thực hiện giao dịch có liên quan đến tài khoản thực hiện hoàn tiền này có thể bị khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn liên quan đến hành vi này.